Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat doen we
Wat is onze missie
Beroepscode
Competenties

 
 
 
 
 
 

Side by Side

 

Visie

De mens is de maat’ (protagoras 415 v.Chr.)

Coachen, counsellen, therapie, mentoring, outplacement, re-integratie en zelfs pscyhotherapie en hypnotherapie gaan over ideeŽn die creŽren, die scheppen, die verder brengen. IdeeŽn die ondersteunen dŠt te doen wat in het dagelijkse functioneren past. Iets nieuws doen, verder kijken, verder gaan daar waar je het eerder niet voor mogelijk hield. Dat is wat onze klanten kunnen verwachten. ‘Thinking out of the box’, en doen, dat met name. De mens is de creatie van het eigen denken, van het zelf zijn. De kern is het anders doen dan je deed om niet meer in die valkuil terecht te komen.

Missie

De missie van Side by Side is onze klanten te ondersteunen bij hun proces van vooruitgaan, bij het zetten van stappen daar waar je het van jezelf niet verwachtte. Mensen in balans brengen door een holistische, integratieve werkwijze. Wij vertrouwen op de eigen vermogens van de klant om via samenwerking manieren te ontwikkelen die het probleem oplossen of het inzicht vergroten of het dilemma te neutraliseren. We richten ons 10% op het verleden, 80% op het heden en 10% op de toekomst. Expedities naar het verleden zijn tijdrovend, soms is een analyse nodig. We werken aan het kaderen van de klacht/belemmering en hebben instrumenten in huis die de klacht kunnen neutraliseren. Het inzicht krijgen is de basis voor verbetering en optimalisatie van de huidige situatie, gedrag, gevoel en disfunctioneren. Dan pas kan men verder met creŽren, scheppen, groeien, succesvol worden. Wij helpen bij het verkrijgen van dat wat je in het (werk)leven zou willen realiseren.

Filosofie  

De ziel van de mens, de ware ziel, als die de boventoon voert wordt er gehandeld in oprechtheid, eerlijkheid, gelijkheid, eenvoud, vrede en openheid. Dit zijn onze fundamentele waarden in het samen leven. Zoals deze ook worden vormgegeven in het Quakersysteem (Barclays, Lloyds, PwC, Unilever). C.Q. ziet de toepasbaarheid vanoude filosofien, het fysieke, het mentale, het emotionele, het zingevende zijn als holistisch model basisingrediŽnten voor totale en optimale bedrijfsvoering. De pure ziel is de schoonheid in mens, bedrijf en omgeving. Daarmee zoekend naar effectiviteit, efficiency maar bovenal naar spirit. Wetend wat de drijfveren zijn van de deelnemers is weten hoe je de organisatie moet drijven en de delen kan vermeerderen in een geheel. Maar Spirit is ook het hogere, het heilige, het scheppende, het voedende. Zonder dat kan geen mens en dus ook geen organisatie bestaan.  

Waarden 

Bekijk de mens vanuit een holistisch principe dat is; fysiek, mentaal, emotioneel, en zingevend.
Luisteren
Ondersteunen
Je verhaal kwijt kunnen
Je bent je eigen sleutel tot succes
Denk verder dan je deed
Dance your own dance
Als je je toekomst wilt creŽren begin nu, samen
Ga de uitdaging aan
Je bent zelf verantwoordelijk
Leren en vooruitkomen
Integriteit en oprechtheid  

Side by Side gaat samen met de klant de avontuurlijke reis aan. Van beter, naar optimaal, tot in het ultieme zijn.

"Optimalisatie voor individu en organisatie" 

Optimensatie is onze kreet.

Side by Side begeeft zich op het vlak mensontwikkeling in het functioneren. Het gaat over verder ontwikkelen, stappen zetten, aanpakken en doorgaan, het is een leerproces en dat faciliteren wij.

 coaching puzzel

.