Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat doen we
Coach competenties
Aangesloten branches
Profiel side by side

 
 
 
  Kies een coach

 Hoe maak je een keus voor een coach of counselor? Een die past en datgene biedt wat nodig is. Het is in principe een vrij beroep en kan iedereen zich coach noemen. Wees kritisch in de selectie..

Checklist:

Vond u het gesprek nuttig?
Vond u het gesprek prettig?
• Kreeg u de gelegenheid om te bepalen wat er aan de orde moest komen in het gesprek?
• Werden uw zienswijzen en doelen geaccepteert en gerespecteert?
Verliep het maken van afspraken en het afstemmen van wederzijdse verwachtingen soepel?
Heeft u een duidelijk beeld gekregen wat de coach u te bieden heeft? en sluit dit goed aan bij u?
Is het gelukt om samen te benoemen wat het doel zal opleveren?
• Is de coach bereid de aanpak op uw situatie en doelen af te stemmen?
• Zijn u vragen gesteld?
• Wordt de aanpak gewijzigd als u dat belangrijk vindt?
• Wordt er aandacht geschonken aan het evalueren van de effectiviteit van de aanpak?
Is er gesproken over dagen, tijden, doorlooptijden, kosten en facturatie?
Is er gesproken over manier van rapporteren en evalueren?
Heeft u een klachtenprocedure en een privacy reglement ontvangen?
Heeft u de achtergrond van de coach zelf besproken?  (zie hieronder)

Achtergrond van een coach of counselor

Dit is relevant voor uw thema of problematiek. De kennis en ervaring van de coach kunnen voor uw succes van doorslaggevend belang zijn. Is de coach vaag over zijn/haar concrete achtergrond, stop!  Kies voor professionaliteit ook op feiten, niet alleen op gevoel. U kunt de achtergrond achterhalen op bijvoorbeeld linkedin, hyves. Kijk naar de aanbevelingen van de coach door collega’s.
Hoe lang is de coach al actief?
Kies bijvoorbeeld een coach uit uw eigen werkervaringsveld.
Wat doet de coach aan zijn/haar eigen ontwikkeling.
Hoe professionaliseert de coach zichzelf.
Heeft de coach of counselor minimaal een HBO opleiding? Welke vervolgopleidingen zijn gevolgd?
Kijk onder 'competenties van een coach' voor specifieke informatie
Kijk onder 'Waar zijn professionals bij aangesloten?' welke brancheorganisaties er zijn

Kies zorgvuldig iemand uit!

 

.