Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat zijn onze producten en diensten
Coaching
Counseling
carriere advies
Re=integratie
Right placement
Mentoring
Therapie
Training

 
 
 
  Solving & Evolving

Counseling is een vorm van hulpverlening die zich focust op de noden en doelen van het individu. De populairiteit van counseling maakt duidelijk dat er steeds meer mensen de huidige harde maatschappij niet meer kunnen 'handelen'. Counseling is op sommige punten hetzelfde als, maar op veel punten ook anders dan psychotherapie en andere vormen van hulpverlening. De counselor maakt gebruik van het beste van diverse disciplines. Wil je wel eens een gesprek voeren met iemand over persoonlijke problemen, ga dan voor counseling. Counseling is raadgeven, samen nadenken, uitproberen en praten, overpeinzen, oplossingsgericht tot een verbetering komen.

Coaching heeft als doel cliënten helpen met het bepalen en bereiken van hun persoonlijke doelen, meestal gericht op het werk. Meestal zijn coaches geen therapeuten, psychologische interventies en therapie valt buiten hun bereik.

Counseling is ideaal voor;
 - Problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, het gevoel niet gelukkig te zijn.
 - om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of onzekerheid of men 'goed bezig is'. Je wil eindelijk eens afkomen van bepaalde zorgen, problemen, ruzies, onzekerheden .

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. De meeste problemen en vragen vallen binnen dit veld. Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psycho-sociale hulpverlening. Deze zorg is op het individu en diens beleving gericht.

Het gaat bij counseling dan ook om het:
• verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
• optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren
• sparren  

Soorten counseling:
Bedrijfscounseling
• Biografische counseling
• Relatiecounseling
• Schoolcounseling
• Gezondheidscounseling
• Stresscounseling
• Werkcounseling

Side by Side ondersteunt, helpt en geeft raad voor individuen door counseling over mentale, emotionele en zigevings vraagstukken. Neem de kans om er iets aan te doen. Blijft iets je dwars zitten, neem dan het heft in eigen handen en doe er iets aan. Het zal een bevrijdend gevoel geven. Neem de mogelijkheid om problemen op te lossen.

De duur en kosten van het counselingtraject zijn afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. De aard en de complexiteit van het probleem en de eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol. 

.