Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat doen we
Wat is onze missie
Beroepscode
Competenties

 
 
 
  Competentieprofiel volgens Stichting Coach

• Dat leren betreft hun werkcontext (persoonlijke invulling van taak, functie, wijze van samenwerken binnen de organisatie).
• Die begeleiding is resultaatgericht.
• En wel gericht op een dubbel resultaat:
                           

o Verbetering van de resultaten in gestelde doelen
o Vergroting van de zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) voor het leerproces  

Bij counseling is het resultaat niet het eerste uitgangspunt en wordt er minder concreet gewerkt aan doelen. Dit ontstaat in het contact en het proces.

 

Competentieprofiel voor coaching

Een competente professional is iemand die in een bepaalde context ziet of merkt wat nodig is en in staat is om dat ook te doen.
Een competentieprofiel is de weergave van kwaliteiten die dekkend zijn voor wat een professional geacht wordt te doen. Het competentieprofiel van de coach dat volgt uit bovenstaande omschrijving heeft volgens Stichting Coach! de volgende deelcompetenties:

• Begeleiden van leerprocessen
• Gerichtheid op de werkcontext
• Resultaatgerichtheid
• Gerichtheid op zelfsturing in werken en leren
• Interactie als begeleider vormgeven
• Professioneel werken

Dit is volgens Stichting Coach! noodzakelijk. Ze zijn essentieel zijn om coaches te beoordelen op hun bekwaamheid. Wij zijn van mening dat dit uiteraard ook voor een counselor en therapeut van belang is.

.