Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat zijn onze producten en diensten
Coaching
Counseling
carriere advies
Re=integratie
Right placement
Mentoring
Therapie
Training

 
 
 
 
 
  Coaching

Coaching heeft als doel cliënten helpen met het bepalen en bereiken van hun persoonlijke doelen, meestal gericht op het werk. Meestal zijn coaches geen therapeuten, psychologische interventies en therapie valt buiten hun bereik. Coaching gaat uit van de situatie in de praktijk: al doende leert men, ervaringsleren. Met wat er in het heden gebeurt wordt aan gewerkt. Men kijkt naar wat direct nodig is. Coachen gaat over het algemeen dus over functioneren op het werk, gezin, school, sociale omgeving. Het verleden blijft rusten. Het werken aan een zelf gekozen doel staat centraal. Coaching is altijd doel-resultaat- en oplossings gericht.

Elke dag aan het werk levert ook confrontatie op met belemmeringen of met oude problemen. Moeite met conflicten op te lossen? Te hard werken? Geen balans in werk en privé. Hoe verloopt een vlotte en effectieve vergadering. Het zijn zo een paar zaken die iedereen tegen komt. Maar ook, iedereen loopt wel eens vast. Een goed gesprek met een vriend of buurvrouw brengt soms net niet genoeg. Kies dan voor professionele begeleiding en werk met gevarieerde sessies doelgericht aan de verhoging van uw kwaliteit van (werk) leven.

Meestal zijn coaches geen therapeuten, psychologische interventies en therapie valt buiten hun bereik. Wil je voorlopig met iemand praten over persoonlijke problemen, ga dan voor counseling.

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. De meeste problemen en vragen vallen binnen dit veld. Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psycho-sociale hulpverlening. Deze zorg is op het individu en diens beleving gericht.

Business coaching

Business coaching is de kracht die de business optimaliseert en die het leven van de verantwoordelijke versoepeld. De dagelijkse gang van zaken wordt geolied met Side by Side. Met onze business coach gaat u op pad om gebieden te ontdekken waar u het bestaan nog niet van wist. U krijgt inzicht in zaken die u niet kende. Side by Side ondersteunt professionalisering van afdelingen, leidinggevenden, waarbij het sturen van afdelingen op doelen, geven van presentaties, voeren van gesprekken met medewerkers en klanten, omgaan met conflicten, klantgerichtheid en sales optimalisatie, proces verbetering aan de orde komt. Waar ben je goed in als manager, en wat kan hoe beter. Daaruit bestaat onze business coaching. Problem solving & fixing!

Carrière coaching

Carrière coaching is voor iedereen met vragen over functioneren. Wil ik dit nog wel, wil ik ergens anders werken, maar wat? Wat wil ik? Wat kan ik? Zal ik bijscholen? Hoe realiseer ik mijn droom en ambitie? Zal ik ontslag nemen? Hoe doe ik dat goed? Wat zijn mijn talenten, hoe zet ik die het beste in? Die vragen komen bij carrière coaching aan de orde. Er zijn testjes, gesprekken, opdrachten voor nodig om het inzicht te krijgen. Met onze coach gaat u op ontdekkingstocht.

Jobcoaching

Jobcoaching is begeleiding en optimalisatie óp de werkplek.

Outplacement

Outplacement is het helpen van een werknemer het zoeken naar een andere baan bij ontslag. Wij begeleiden dat professioneel. Wij hebben een product ontwikkeld met een filosofische, psychologische, historische, en zingevings methodiek. De praktijk wijst uit dat het werkt.

Wij vertrouwen op de eigen vermogens van de klant om via samenwerking manieren te ontwikkelen die het probleem oplossen of het inzicht vergroten. We richten ons 10% op het verleden, 80% op het heden en 10% op de toekomst. Expedities naar het verleden zijn tijdrovend, alleen soms is een analyse nodig. We werken aan het kaderen van de klacht en hebben instrumenten in huis die de klacht kunnen neutraliseren. We streven naar een oplossings- resultaatgericht model. Niet alle issues zijn er voor geschikt om oplossingsgericht aan te pakken. Van IST- naar SOLL is wel het mooiste om te doen en je groei te ervaren.

De zoektocht, het piekeren, losse eindjes worden beëindigd waardoor er een nieuw begin ontstaat. Het begin voor de rest van het werkende leven.

Speedcoaching

Speedcoaching zijn korte krachtige sessies die als een wervelwind uw vragen en strubbelingen doeltreffend verbeteren. Snel tot de kern en naar de oplossing. 

Werken is leven, leven is werken.

Onze kern is het ondersteunen bij het functioneren in het werk, naar ander werk, beter worden.

.