Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat doen we
Wat is onze missie
Beroepscode
Competenties

 
 
 
 
 
  Gedragscode Nederlandse Beroepscoaches

Uitgangspunten

  1.  de coachee weet zelf goed wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.

  2.  de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn,

  3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

  • Respect
  • Integriteit/professioneel handelen
  • Verantwoordelijkheid
  • Professionaliteit

Klachtenreglement en privacy 

Deze kunt u downloaden door te klikken op deze link: klachtenreglement en privacy