Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat doen we
Wat is onze missie
Beroepscode
Competenties

 
 
 
 
 
  Gedragscode Nederlandse Beroepscoaches

Uitgangspunten

  1.  de coachee weet zelf goed wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.

  2.  de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn,

  3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

  • Respect
  • Integriteit/professioneel handelen
  • Verantwoordelijkheid
  • Professionaliteit

Klachtenreglement en privacy 

Deze kunt u downloaden door te klikken op deze link: klachtenreglement en privacy

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor Counseling. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiente en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

ABvCWij zijn aangesloten bij de RBNG. De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en vastlegd. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Naast registratie en certificatie biedt RBNG een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

RBNG logo 

Wij zijn aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

RBCZ logo 


Emotionally Focused Therapy (EFT) is een nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in een relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode; de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie.
Stichting EFT Nederland

 


.
NBVH

Betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden: betalingsvoorwaarden

.